Підвищення ефективності комбінованого лікування глаукомной оптичної нейропатії – Nikopharm

Підвищення ефективності комбінованого лікування глаукомной оптичної нейропатії

24.03.2017    Офтальмологія / Нікомекс 2 мл №10 / Нікомекс 5 мл №5

Згідно Протоколу надання медичної допомоги хворим з первинною відкритокутовою глаукомою, нейропротекторная терапія рекомендується в якості лікувальних заходів при всіх стадіях глаукоми.


У статті представлені результати комплексного лікування пацієнтів з глаукомной оптичної ретинопатію.


Проаналізовано результати лікування пацієнтів з початковою і розвиненою стадіями глаукоми з компенсованими показниками внутрішньоочного тиску. Включення в терапію нейропротекторного препарату Нікомекс (етілметілгідроксіпірідіна сукцинат в ін'єкційної формі) робить позитивний вплив на всіх стадіях лікування глаукоми і є патогенетично обгрунтованим.

Нікомекс є нейропротектором і коректором метаболізму, запобігаючи апоптоз гангліозних клітин сітківки і волокон зорового нерва в умовах ішемії, що є найбільш важливим в лікуванні ГОН.


Нікомекс покращує мозковий метаболізм і кровопостачання головного мозку, покращує мікроциркуляцію і реологічні властивості кpoві, стабілізує мембранні структури клітин крові, сприяє перерозподілу кровотоку в ішемізованих зони в головному мозку і зоровому нерві.

Нікомекс пригнічує перекисне окислення ліпідів, підвищує активність супероксидоксидази, підвищує співвідношення ліпід-білок, зменшує в'язкість мембрани. Модулює активність мембранозв'язаних ферментів (кальційнезавісімой фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів (бензодіазепінового, ГАМК, ацетилхолінового), що підсилює їх здатність зв'язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, транспорту нейромедіаторів і поліпшенню синаптичної передачі.


Нікомекс підвищує вміст в головному мозку дофаміну. Викликає посилення компенсаторної активації аеробного гліколізу та зниження ступеня пригнічення окисних процесів в циклі Кребса в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту АТФ і креатинфосфату, активацію енергосинтезуючих функцій мітохондрій, стабілізацію клітинних мембран.


Нікомекс вводять при відкритокутовій глаукомі різних стадій в складі комплексної терапії внутрішньом'язово по 2-6 мл на добу за 1-3 введення протягом 14 днів.

Читати статтю повністю


СпоживачамСпеціалістам Партнерам
Authorization
*
*
*
*
*
*
Password generation