Job offers – Nikopharm

Job offers

If you are willing to join the team of professionals at Nikopharm, but did not find the needed job offer,  please send your CV to the following e-mail:

hr@nikopharm.com.ua

 

Once the relevant job offer is announced, our HR colleagues will contact you.

 

You will like your career at Nikopharm!

Ведущий химик отдела фармразработки

08.04.2021    Kyiv

Требования:

 • Высшее образование профильное (химическое, технологическое, фармацевтическое);
 • Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;
 • Знание нормативной-правовой, регламентирующей и методической документации, регулирующей порядок разработки, регистрации, анализа и производства лекарственных препаратов;
 • Знание международных надлежащих практик (GMP, GLP, GCP) и фармакопей;
 • Знание технологических процессов производства, контроля качества ЛС;
 • Знание принципов работы и эксплуатации лабораторного оборудования.

Заведующий химической лабораторией(ОКК)

31.03.2021    Kyiv

Вимоги:

 • Вища освіта хімік (аналітична, фізична хімія).
 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 5 років.
 • Володіння теоретичними знаннями та наявність практичного досвіду роботи методами (рідка, газова, тонкошарова хроматографія, титрування, спектрометрія, метод Фішера та ін.).
 • Знання національних нормативно-правових, регламентуючих документів сфери забезпечення та контролю якості, а також проведення лабораторних досліджень.
 • Знання міжнародних стандартів серії ISO 9000, ISO 17025, стандартів у галузі контролю якості продукції, вимоги належних практик у фармації (GMP, GSP, GLP).
 • Досвід розробки, апробації та затвердження методик контролю якості лікарських засобів та АФІ.
 • Знання правил експлуатації, принцип роботи, порядок калібрування лабораторного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури та лабораторного посуду, необхідного для виконання аналізів.
 • ПК користувач
 • Хороші організаційні здібності, лідерські якості, акуратність, скрупульозність.

 

Медицинский представитель, г. Ивано-Франковск, Закарпатье

22.03.2021    

Требования:

 • ОР на аналогичной должности желателен, но также рассматриваем мотивированных кандидатов без опыта;
 • Образование (фармацевтическое, медицинское);
 • Способность обеспечивать долгосрочные отношения с клиентами;
 • Способность взаимодействовать с различными типами клиентов;
 • Способность самостоятельно управлять своим рабочим временем и задачами для достижения результата, умение создавать и реализовывать четкий план целей на каждый день;
 • Знание: Word, Excel, Power Point.

Медицинский представитель, г. Северодонецк, Лисичанск

16.03.2021    Severodonetsk, Lisichansk

Вимоги:

 • ДР на аналогічній посаді бажаний, але також розглядаємо мотивованих кандидатів без досвіду;
 • Освіта (фармацевтична, медична);
 • Здатність забезпечувати довгострокові відносини з клієнтами;
 • Здатність взаємодіяти з різними типами клієнтів;
 • Здатність самостійно керувати своїм робочим часом і завданнями для досягнення результату, вміння створювати і реалізовувати чіткий план цілей на кожен день;
 • Знання: Word, Excel, Power Point.

Медицинский представитель, г. Херсон, Николаев

16.03.2021    Kherson, Nikolaev

Вимоги:

 • ДР на аналогічній посаді бажаний, але також розглядаємо мотивованих кандидатів без досвіду;
 • Освіта (фармацевтична, медична);
 • Здатність забезпечувати довгострокові відносини з клієнтами;
 • Здатність взаємодіяти з різними типами клієнтів;
 • Здатність самостійно управляти своїм робочим часом і завданнями для досягнення результату, вміння створювати і реалізовувати чіткий план цілей на кожен день;
 • Знання: Word, Excel, Power Point.

Медицинский представитель, Одесская область (Измаил, Рени, Килия, Болград, Татанбуары, Белгород-днестровский)

16.03.2021    Odessa region (Izmail, Reni, Kiliya, Bolgrad, Tatanbuary, Belgorod-Dnestrovsky)

Вимоги:

 • ДР на аналогічній посаді бажаний, але також розглядаємо мотивованих кандидатів без досвіду;
 • Освіта (фармацевтична, медична);
 • Здатність забезпечувати довгострокові відносини з клієнтами;
 • Здатність взаємодіяти з різними типами клієнтів;
 • Здатність самостійно управляти своїм робочим часом і завданнями для досягнення результату, вміння створювати і реалізовувати чіткий план цілей на кожен день;
 • Знання: Word, Excel, Power Point.

Медицинский представитель, г. Черкассы, Умань

16.03.2021    Cherkasy, Uman

Вимоги:

 • ДР на аналогічній посаді бажаний, але також розглядаємо мотивованих кандидатів без досвіду;
 • Освіта (фармацевтична, медична);
 • Здатність забезпечувати довгострокові відносини з клієнтами;
 • Здатність взаємодіяти з різними типами клієнтів;
 • Здатність самостійно управляти своїм робочим часом і завданнями для досягнення результату, вміння створювати і реалізовувати чіткий план цілей на кожен день;
 • Знання: Word, Excel, Power Point.

Медицинский представитель, г. Чернигов

16.03.2021    Chernihiv

Вимоги:

 • ДР на аналогічній посаді бажаний, але також розглядаємо мотивованих кандидатів без досвіду;
 • Освіта (фармацевтична, медична);
 • Здатність забезпечувати довгострокові відносини з клієнтами;
 • Здатність взаємодіяти з різними типами клієнтів;
 • Здатність самостійно управляти своїм робочим часом і завданнями для досягнення результату, вміння створювати і реалізовувати чіткий план цілей на кожен день;
 • Знання: Word, Excel, Power Point.

Медицинский представитель, г. Винница

16.03.2021    Vinnytsia

Вимоги:

 • ДР на аналогічній посаді бажаний, але також розглядаємо мотивованих кандидатів без досвіду;
 • Освіта (фармацевтична, медична);
 • Здатність забезпечувати довгострокові відносини з клієнтами;
 • Здатність взаємодіяти з різними типами клієнтів;
 • Здатність самостійно управляти своїм робочим часом і завданнями для досягнення результату, вміння створювати і реалізовувати чіткий план цілей на кожен день;
 • Знання: Word, Excel, Power Point.

Ведущий микробиолог

16.03.2021    Kyiv

Требования:

 • Наличие высшего профильного образования (биология, микробиология, биотехнология);
 • Опыт работы на аналогичной должности в фармацевтической компании не менее 2 лет;
 • Владение знаниями и опытом исследования на бактериальные эндотоксины, микробиологическую чистоту, стерильность, разработки и валидации методик;
 • Знание правил эксплуатации, принцип работы, порядок калибровки лабораторного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры лабораторной посуды, необходимой для выполнения анализов;
 • Скрупулёзность, активность и внимательность;
 • Знание ПК: MS Office.

Старший химик-аналитик в лабораторию контроля качества

16.03.2021    Kyiv

Требования:

 • Высшее профильное образование: общая химия, аналитическая химия;
 • Опыт работы на аналогичной должности в фармацевтической компании;
 • Знание основ и практический опыт выполнения анализа методом УФ, ТСХ, титриметрия, ВЭЖХ, ГХ – будет преимуществом;
 • Знание методов математической статистики, знание основ GxP и ведущих фармакопей;
 • Знание требований ICH к спецификации АФИ и ГЛС, стабильности ГЛС;
 • опыт разработки, апробации и валидации методик контроля качества лекарственных средств и АФИ;
 • Знание правил эксплуатации, принцип работы, порядок калибровки лабораторного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и лабораторной посуды, необходимой для выполнения анализов;
 • Скрупулёзность, активность и внимательность;
 • Знание ПК: MS Office.

Химик-аналитик в лабораторию контроля качества

16.03.2021    Kyiv

Вимоги:

 • Вища профільна освіта: загальна хімія, аналітична хімія.
 • Досвід роботи на аналогічній посаді у фармацевтичній компанії;
 • Знання основ та практичний досвід виконання аналізу методом УФ, ТШХ, тітріметрія, ВЕРХ- бажано, буде перевагою;
 • Досвід розробки, апробації та затвердження методик контролю якості лікарських засобів та АФІ;
 • Знання методів математичної статистики, знання основ GxP і провідних фармакопей. Знання вимог ICH до специфікації АФІ і ГЛЗ, стабільності ГЛЗ.
 • Знання ПК: MS Office
 • Відповідальність, організованість, комунікабельність, схильність до навчання, самостійність, акуратність.

Химик-аналитик (отдел развития)

16.03.2021    Kyiv

Вимоги:

 • Вища профільна освіта: загальна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фармація
 • Досвід роботи на аналогічній посаді у фармацевтичній компанії від 2 років;
 • Знання основ та практичний досвід виконання аналізу методом УФ, ТШХ, титриметрія, ВЕРХ- бажано, буде перевагою;
 • Досвід розробки, апробації та валідації методик контролю якості лікарських засобів та АФІ;
 • Знання методів математичної статистики, знання основ GxP та провідних фармакопей. Знання вимог ICH до фармрозробки, вимог до специфікації АФІ і ГЛЗ, стабільності ГЛЗ.
 • Знання ПК: MS Office
 • Відповідальність, ініціативність, організованість, комунікабельність, схильність до навчання, самостійність, акуратність.

To consumersTo specialists To partners
Authorization
*
*
*
*
*
*
Password generation